Marko Wikkerink
Marco Wikkerink

Voordelen van 1 Liemers

GroenLinks Rijnwaarden neemt voor de 1e keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen daarom verteld onze lijsttrekker Marko waarom                1 Liemerse gemeente zo belangrijk is voor Rijnwaarden.

Een sterke gemeente is een grotere gemeente: samen staan we sterk! De hoeveelheid taken die we als gemeente moeten (gaan) uitvoeren wordt zo groot dat we die alleen als grote gemeente aan kunnen.

Denk bijvoorbeeld aan het Witte Kruis: het zijn de vrachtwagens van de fabrieken aan de Spijksedijk die daar langs moeten en de problemen veroorzaken. Zevenaar kan dat niet alleen oplossen maar als één gemeente kunnen we dat veel beter. Vervoer over water is een andere oplossing in combinatie met de nieuwe vluchthaven in de Beijenwaard.

Cultuur is ook in Rijnwaarden belangrijk; een bibliotheekvoorziening is een minimum, en gelukkig komt er nu een voorziening terug in het Dorpshuis. Echter, ook in de toekomst moet die er blijven. GroenLinks wil zich daar sterk voor maken en denkt aan oplossingen: combineer de bibliotheek met andere functies als in het Kulturhus in Babberich.

Bereikbare dorpen voor iedereen: OV en deelauto. De buurtbus rijdt als aanvulling op het OV met behulp van veel vrijwilligers. Echter, er kan meer: GroenLinks wil parkeerplaatsen voor deelauto’s in alle dorpen.

Zorg wordt een zorg: nieuwe taken voor de gemeente in 2015. Zorg voor iedereen dichtbij en op maat. Op maat wil zeggen: wijkteams die de zorg dicht bij u brengen en die een papieren rompslomp voorkomen.

Duurzame economische ontwikkeling = werkgelegenheid in de regio.  Toerisme is een goede manier om veel werkgelegenheid te creëren.  De gemeente kan dit makkelijker maken en samenwerking bevorderen. Dat betekent ook dat  De Bijland van ons allemaal is en blijft!

Verder kijken dan Het Eiland: samenwerken met Duitsland. Ook op toeristisch gebied biedt dit kansen, omdat er zo vanuit Duitsland ook mensen te lokken zijn. Verder valt er hier met subsidiëring geld te halen.